Peter Rundquist

music composition for film

Canal a' Phanama/The Panama Canal premiers on the BBC's ALBA

Using an extraordinary archive of photographs and footage, rare interviews with canal workers, and first-hand accounts of life in the Canal zone, this film unravels the remarkable story of one of the world's most daring and significant technological achievements.....

Air an 15mh den Lùnastal, 1914, dh' fhosgail Canal a' Phanama, a' ceangal an dà chuan as motha san t-saoghal ri chèile agus a' sealltainn a' chumhachd a bha gu bhith aig Ameireaga. Bha na h-Ameireaganaichair a bhith soirbheachail far an do dh' fhàillig na Frangaich beagan bhliadhnaichean ro làimh.

Screen Shot 2017-09-11 at 1.12.49 PM.png